Lureriskafferi

Under sommaren 2022 läggs här material, övningar, verktyg och inspirerande exempel som har granskats av arbetsgruppen och godkänts för delning.

Ta en smyggtitt redan nu!

Smygtitta på material

Under våren 2022 utvecklas och testas det första oluriga materialet. Nedan hittar du smått och gott från skolbibliotek, Vetenskapsfestivalen och referensgruppen.

Vill du dela med dig?

Har du tagit fram eget material som du skulle vilja att andra fick ta del av via vår Lureriskafferi? Hör av dig till oss på:
info@olurig.se