Att samskapa ett olurigt troll

Vi vill väcka ett intresse för oluriga fenomen i barnens värld och bidra med spännande metoder för att hitta, granska och hantera dessa. För att kunna skapa oluriga sagor och verktyg behöver vi din hjälp!

Den samskapande processen

1. Välkommen in i referensgruppen!

Som ett första steg mailar vi er en saga och eventuellt pedagogiskt material. Ni får tillgång till en olurig sida, där ni kan ladda upp material och hålla kontakt med oss i arbetsgruppen.

3. Om du fick bestämma..

Vilka luriga utmaningar tycker ni vore intressanta att utforska i en sagovärld? Vilket material skulle ni vilja se i vårt lureriskafferi och hur spännande får det egentligen bli för ett litet troll? Bidra med idéer via er sida, eller under återkommande workshoppar!

2. insamling av feedback

Design för den samskapande processen kan se lite olika ut, beroende på vad som passsar. Vi kan utföra intervjuer, enkätundersökningar och observationer för att se hur materialet tas emot. Metoden bestäms tillsammans med er som deltar!

4. efter behov och önskemål

Det skapande teamet går igenom feedback och idéer för att utveckla nya luriga sagor. Vi tittar på behov av pedagogiskt innehåll, vilka format som uppskattas, vad som är lämpligt för åldersgruppen och vad som saknas i andra resurser.

ANMÄL ERT INTRESSE!

INFO@OLURIG.SE

Frågor och svar

Olurig är ett initiativ som startades av Elin Sporrong, som f.n. doktorerar med fokus på etiska frågor i AI och som tidigare har varit redaktör för antologin Kritiskt tänkande i teori och praktik (Studentlitteratur, 2016) tillsammans med Karin Westin Tikkanen. Det är Elin som sitter och fantiserar ihop olurigheter och skriver sagorna med hjälp av referens- och arbetsgruppen.

I arbetsgruppen för Olurig sitter Mathias Cederholm, som är disputerad i historia vid Lunds Universitet. Mathias driver Alle fonti som under 2020 vann Det gyllene förstoringsglaset för facebookgruppen Källkritik, fake news och faktagranskning. Mathias undersöker vilka verktyg och slags material som skulle kunna vävas in i sagorna, utifrån forskning och feedback från referensgrupp.


För att projektet ska skunna rulla på och samordnas på ett bra sätt, faciliteras projektet av Forskarhubben, genom Charlotte Ovesson och Fanny Lundkvist, som du stöter på som medlem i vår referensgrupp. Charlotte är beteendevetare och processledare. 

Vi tror att sagoläsare och sagohörare bäst kan avgöra värdet. Olurig kan vara en mysig saga såväl som pedagogiskt material och därför finns ingen lägre gräns. Vissa aspekter av sagorna kan förstås först när barnen blivit äldre och vi tror att storbarnsavdelningen eller femårsgruppen på förskolan och klasser för de yngsta i skolan kan få störst nytta av reflektionsfrågor och material i lureriskafferiet.

Hela projektet, skrivandet, research och facilitering utförs för närvarande ideellt och av skälet att vi ser ett behov av oluriga sagor för barn. Alla som arbetar med projektet har arbetat professionellt med frågor rörande MIK, källkritik, utmaningar rörande desinformation och dylikt, men vi är också föräldrar. 

 

Du kan stötta projektet finansiellt genom att ge ett bidrag till Forskarhubben, som hanterar ekonomin i det här skedet, via Plusgiro 183 14 31-0. Märk inbetalningen med “Olurig”. Vi är även öppna för förlagskontakt.

Syftet med vårt oluriga projekt är att tillgängliggöra tankeverktyg och praktiska verktyg för sagoläsande barn och vuxna, både för att stötta lärare och utbildningsansvariga i förskolan och folkbildare i sina uppdrag, och för att vi tror att det är en viktig förberedelse för mötet med påståenden och budskap som barn kommer att översållas med under sin uppväxt och som vuxna. Det kritiska perspektivet behöver inte förta det magiska och spännande. Snarare kan det förstås som olika verktyg för utforskande och tänjande av perspektiv och antaganden.


Om vi får som vi vill, är Olurig en saga, ett läromedel och en samskapande community som tillsammans kan ägna tid åt luriga frågor som barn kan stöta på i sitt möte med omvärlden och den digitala världen. Vi kommer att möta flera nya utmaningar i framtiden vad gäller desinformation och genom vårt öppna samutforskande format, kan Olurig anpassas efter de nya utmaningarna. Som ett superhjältetroll!


I den bästa av världar kan Olurig tillgängliggöras för alla barn, genom översättningar, inspelade texter och andra nödvändiga anpassningar. Vi vill gärna uppmuntra översättare att ta kontakt med oss för samverkan och pro bono-uppdrag.

Allt material som produceras inom projektet, av arbetsgruppen eller deltagare i referensgruppen, delas via licensen Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Materialet som delas via olurig.se kan sålunda spridas fritt, byggas på eller ändras, så länge det inte används kommersiellt, samt att upphovsman anges enligt god sed.

 

Eftersom sagor om Olurig, liksom visst grafiskt material, samskapas med många upphovsmän innebär det att var och en som deltar och väsentligt bidrar till vårt gemensamma verk, bör attribueras som upphovsmän om möjligt (vi publicerar bara namn på deltagare om ett sådant önskemål uttrycks av deltagarna själva). Vid spridning av Olurig anges därför källan enligt följande: [Eventuellt namn på upphovsmannen] m fl., Olurig.se

Olurig som IP och domän ägs av Elin Sporrong som är initiativtagare till projektet. 

Our clients say

"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Hilary Leigh
Developer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Hall Read
Designer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Quintin Angus
Designer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Jillie Tempest
Developer