Att samskapa ett olurigt troll

Vi vill väcka ett intresse för oluriga fenomen i barnens värld och bidra med spännande metoder för att hitta, granska och hantera dessa. Vi bjuder därför in dig till att samskapa, testa och dela olurigheter. Vårt oluriga troll får användas fritt för syftet att främja kritiskt tänkande hos barn.

Samskapa och bidra på olika vis!

Testa material!

Arbetsgruppen utvecklar och tar emot textmaterial, övningar och metoder som behöver utvärderas i praktiken, genom både vuxnas och barns perspektiv.

Vad är kul, vad är oklart, vad leder det till, funkar det som tänkt? Feedback samlas in i skrift eller feedbackmöten. Vi har aldrig direktkontakt med barnen som tar del av materialet.

Dela det som har funkat

Har du en text, övning eller annat material som har bidragit till värdefulla reflektioner och insikter hos barn och vill att fler ska få ta del av det?

Skicka det till oss så lägger vi upp det i vårt kommande Lureriskafferi!

Få ditt material testat

Har du en superidé eller material som du vill testa i praktiken? Maila det till oss för vidarebefordran till referensgruppen!
Arbetsgruppen bidrar med verktyg och stöd för att inhämta feedback så att du kan utveckla ditt material vidare. När du känner dig klar, lägger vi upp det i Lureriskafferiet så att andra kan få använda det!

designa, översätt och tillgängliggör

Barn behöver kunna få ta del av material på en mängd olika vis därför behöver vi hjälp att omforma och omtolka material som vi får in. Kan du hjälpa oss med det? Maila oss!

ANMÄL ERT INTRESSE!

INFO@OLURIG.SE

Frågor och svar

 Olurig är ett initiativ som startades av Elin Sporrong, som f.n. doktorerar med fokus på etiska frågor i AI och som tidigare har varit redaktör för antologin Kritiskt tänkande i teori och praktik (Studentlitteratur, 2016) tillsammans med Karin Westin Tikkanen. 

 

I arbetsgruppen för Olurig sitter Mathias Cederholm, som är disputerad i historia vid Lunds Universitet. Mathias driver Alle fonti som under 2020 vann Det gyllene förstoringsglaset för facebookgruppen Källkritik, fake news och faktagranskning. Mathias undersöker vilka verktyg och slags material som skulle kunna vävas in i material, utifrån forskning och feedback från referensgrupp. I arbetsgruppen sitter även Jessica Sterner som är förskollärare för de minsta. Hon bidrar med ett pedagogiskt perspektiv och tar fram förslag på hur material kan anpassas efter olika verksamheter.

 

Projektet har stöd av föreningen Forskarhubben, som faciliterar samskapande och samutforskande projekt för social och samhällelig hållbarhet.  Från föreningen kommer Charlotte Ovesson som är beteendevetare och statistiker, Fanny Lundkvist som arbetar med facilitering och användarupplevelser samt Sharon  Lindberg som doktorerar i etisk design och stöttar i designfrågor. 

Olurig är ett troll som kan spela en roll i en mysig saga såväl som pedagogiskt material och därför finns ingen lägre gräns. Men Olurig är också ett bredare projekt som rymmer andra figurer och former. Vi ser därför projektet som levande och vill inte sätta definitiva åldersgränser. Vissa aspekter av material som utvecklats kan förstås först när barnen blivit äldre och vi tror att storbarnsavdelningen eller femårsgruppen på förskolan och klasser för de yngsta i skolan kan få störst nytta av reflektionsfrågor och material i lureriskafferiet. 

Hela projektet, skrivande, research och facilitering utförs för närvarande ideellt och av skälet att vi ser ett behov av oluriga sagor för barn. Alla som arbetar med projektet har arbetat professionellt med frågor rörande MIK, källkritik, utmaningar rörande desinformation och dylikt, men vi är också föräldrar. 

 

 

Du kan stötta projektet finansiellt genom att ge ett bidrag till Forskarhubben, som hanterar ekonomin i det här skedet, via Plusgiro 183 14 31-0. Märk inbetalningen med “Olurig”. 

Syftet med vårt oluriga projekt är att tillgängliggöra, utöver ett litet troll, tankeverktyg och praktiska verktyg för sagoläsande barn och vuxna, både för att stötta lärare och utbildningsansvariga i förskolan och folkbildare i sina uppdag. Vi tror att det är en viktig förberedelse för mötet med påståenden och budskap som barn kommer att översållas med under sin uppväxt och som vuxna. Det kritiska perspektivet behöver inte förta det magiska och spännande. Snarare kan det förstås som olika verktyg för utforskande och tänjande av perspektiv och antaganden.

 

 

Om vi får som vi vill, är Olurig 1. En figur som kan hjälpa barn att närma sig kluriga frågor, 2. Material 3. En samskapande community som tillsammans kan ägna tid åt luriga frågor som barn kan stöta på i sitt möte med omvärlden och den digitala världen. Vi kommer att möta flera nya utmaningar i framtiden vad gäller desinformation och genom vårt öppna samutforskande format, kan Olurig anpassas efter de nya utmaningarna. Som ett superhjältetroll!

 

 

I den bästa av världar kan Olurig tillgängliggöras för alla barn, genom översättningar, inspelade texter och andra nödvändiga anpassningar. Vi vill gärna uppmuntra översättare att ta kontakt med oss för samverkan och pro bono-uppdrag.

Allt material som produceras inom projektet, av arbetsgruppen eller deltagare i referensgruppen, delas via licensen Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Materialet som delas via olurig.se kan sålunda spridas fritt, byggas på eller ändras, så länge det inte används kommersiellt, samt att upphovsman anges enligt god sed. Det kan också delas fritt, om upphovsmannen väljer att dela det anonymt via Lureriskafferiet.

 

 

Vissa oluriga sagor, liksom visst grafiskt material, samskapas med många upphovsmän. Vid spridning av Olurig anges då källan enligt följande: [Eventuellt namn på upphovsmannen] m fl., Olurig.se.

Olurig som IP och domän ägs av Elin Sporrong som är initiativtagare till projektet. 

Our clients say

"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Hilary Leigh
Developer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Hall Read
Designer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Quintin Angus
Designer
"Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo"
Jillie Tempest
Developer