Samskapade olurigheter

Material som utvecklas med hjälp av barns, pedagogers och forskares fantasi, erfarenheter och kunskaper.

Projektet

Olurig är ett samskapande projekt som drivs med stöd av Forskarhubben. Projektet syftar till att ta vara på lärares, barns och forskningens frågor och kunskaper för att samskapa och dela berättelser, frågeställningar, övningar och verktyg för kritisk informationsgranskning, anpassad till de yngre åldrarna. Som stöd finns karaktären “Olurig” som lär sig genom luriga erfarenheter.

Samskapa med oss!

Lärare, förskollärare, bibliotekarier, föräldrar och andra sagoläsare har möjlighet att ingå i vår samskapande process. Du deltar genom att testa material tillsammans med barn, bidra med feedback och eventuella egna material. Processen samordnas av en liten arbetsgrupp, presenterad nedan. 

 

Material som utvecklas hos eller delas med oss delas med Sveriges skolor, förskolor, bibliotek och hem, till förmån för barnen! Inför sommaren 2022 läggs material i vårt Lureriskafferi!

Involvera dig i processen

Projektet och berättelsen om Olurig utvecklas genom att målgrupper möts och tar tillvara varandras kunskaper och tankar. Vill du dela med dig av kunskaper och erfarenheter? Eller kan du bidra till att projektet kan utvecklas så att barn får ta del av projektets insikter och Olurigs resa?

Bidra med tid och kunskap

Du som är bibliotekarie, förskollärare, lärare eller förälder, och som vet ett och annat om hur man undviker att bli lurad, kan bidra via projektets referensgrupp. Även du som är översättare, designer eller har idéer på hur Olurig kan göras tillgänglig för fler får gärna kontakta oss!

Kontakta oss!

info@olurig.se

Arbetsgrupp

Elin Sporrong

Initiativtagare och författare

Mathias Cederholm

Researcher & forskningskoordinator

Jessica Sterner

Pedagogiskt perspektiv

Fanny Lundkvist

Facilitator, Forskarhubben

Sharon Lindberg

Designer, Forskarhubben

Referensgruppen