Att samskapa ett olurigt troll

Barnboken som utvecklas med hjälp av barns, pedagogers och forskares fantasi, erfarenheter och kunskaper.

Projektet

Olurig är en såväl samskapande process som produkt i form av barnboken. Projektet syftar till att ta vara på lärares, barns och forskningens frågor och kunskaper för att samskapa en barnbok med verktyg för kritisk informationsgranskning, anpassad till de yngre åldrarna.

Samskapa som olurig sagoläsare

Lärare, förskollärare, bibliotekarier, föräldrar och andra sagoläsare har möjlighet att ingå i vår samskapande process, genom att delta i referensgruppen tillsammans med små sagolyssnare.

 

 

Då får tillgång till ett digitalt utrymme och deltar genom att bidra med tankar, perspektiv och eventuella egna textbidrag!

Arbetsgrupp

Elin Sporrong

Initiativtagare och författare

Mathias Cederholm

Researcher & forskningskoordinator

Charlotte Ovesson

Facilitator, Forskarhubben

Fanny Lundkvist

Facilitator, Forskarhubben

Jessica Sterner

Pedagogiskt perspektiv

Referensgruppen!

Involvera dig i processen

Projektet och berättelsen om Olurig utvecklas genom att målgrupper möts och tar tillvara varandras kunskaper och tankar. Vill du dela med dig av kunskaper och erfarenheter? Eller kan du bidra till att projektet kan utvecklas så att barn får ta del av projektets insikter och Olurigs resa?

Samskapa med oss!

Du som är bibliotekarie, förskollärare, lärare eller förälder, och som vet ett och annat om hur man undviker att bli lurad, kan bidra via projektets referensgrupp.
Kontakta oss för att anmäla intresse för dig själv eller din klass!

Stötta Olurig

Du kan bidra till att så många som möjligt får ta del av Olurigs resa, som förlag, filantrop eller ideell kraft för marknadsföring, webbutveckling och design. 

Bidra med tankar

Du som är bibliotekarie, förskollärare, lärare eller förälder, och som vet ett och annat om hur man undviker att bli lurad, kan bidra via projektets referensgrupp. Även du som ser att Olurig behöver ett perspektiv som du har är du varmt välkommen att kontakta oss och berätta hur du kan bidra till referensgruppen.

Finansiera vårt projekt

Du kan bidra till att så många som möjligt får ta del av Olurigs resa, som förlag, filantrop eller ideell kraft för marknadsföring, webbutveckling och design. Hör av dig vid intresse!

Kontakta oss